THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

Trang chủ Thi đua

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP

 

 

 

1. UBND tỉnh Đồng Tháp tặng:

 • Bằng khen: 12 lượt;
 • Cờ Thi đua: 7 lần, vào các năm: 1998, 1999, 2011 và 4 lần liên tục (từ 2001-2004).

 

2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng:

 • Bằng khen: 8 lượt;
 • Cờ Thi đua: 3 lần, vào các năm: 2000, 2010 và 2019.

 

3. Chính phủ tặng:

 • Bằng khen của Thủ tướng: 2 lần vào năm 1997 và 2004;
 • Cờ Thi đua năm 2019 
 • Bằng khen của Thủ tướng cho Khoa Nhà nước & Pháp luật (năm 2006).

 

4.  Nhà nước tặng:

 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999;
 • Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006;
 • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2011.
 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011 cho Khoa Nhà nước & Pháp luật

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin