Giới thiệu chung

Trang chủ Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Các bạn thân mến!

        Chào mừng các bạn đến với Website của chúng tôi.

        Khởi nguồn từ các lớp huấn luyện cán bộ năm 1955 và trên cơ sở hợp nhất Trường Đảng và Trường Hành chính tỉnh vào đầu năm 1995, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã từng bước trưởng thành. Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp có  đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ giao phó.

        Để cung cấp nhiều thông tin về Trường, Website của Trường được thành lập. 

        Chúng tôi rất vui mừng khi được phục vụ các bạn và mong nhận được sự góp ý chân thành, sự cộng tác nhiệt tình của các bạn đối với Website. 

        Cám ơn sự quan tâm, chia sẻ và chú ý của các bạn! 

 

 

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin