Tin tức

Tinh thần nhập thế trong các tôn giáo bản địa ở Nam Bộ


Sưu tầm một số sử liệu về năm Tân Sửu ở Việt Nam


Điểm nổi bật qua các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình


Sự thành lập các chi bộ Đảng ở tỉnh Đồng Tháp


Vài thành tựu nổi bật về cải cách hành chính ở Đồng Tháp năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021


Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 152 (C152)


Giá trị trường tồn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng”


Tình hình tỉnh Sa Đéc khi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa I, năm 1946


TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020


Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 161 (C161 – H.Lấp Vò).


Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, khóa 149 (C149)


Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, khóa 52


Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 24


Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 48 (K48)


Đôi điều trao đổi góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu thực tế của giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị Đồng Tháp


Một số đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


Thành công kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV thể hiện sự đổi mới trong công tác lập pháp của cơ quan lập pháp Việt Nam


Những điểm sáng từ giáo dục Mỹ Long


Nông thôn Việt Nam đổi mới từ những chủ trương đúng đắn của Đảng


Khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung C27 Đồng Tháp 2020, khóa học 2020-2022

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin