Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Trang chủ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

 

Họ và tên

ThS. VÕ THỊ MỸ VÂN

Năm sinh

1974

Chức vụ

Trưởng phòng

Email            

myvanpdt@gmail.com                 

Họ và tên

CN. HUỲNH VĂN HIỀN

Năm sinh

1967

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Email            

hien_tct@gmail.com

                      

    

Họ và tên

ThS. CVC. VÕ VĂN QUÂN

Năm sinh

1976

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Email            

vovanquan1976@gmail.com             

    

Họ và tên

CN. MAI HỮU MINH

Năm sinh

5/10/1966

Chức danh

Chuyên viên

Địa chỉ mail     

    

Họ và tên

CN. TRẦN THANH BÌNH

Năm sinh

1970

Chức danh

Chuyên viên

Địa chỉ mail     

    

Họ và tên

CN. VĂNG THỊ CẨM NHUNG

Năm sinh

1984

Chức danh

Thủ quỹ

Địa chỉ mail     

camnhung_tct@yahoo.com.vn

    

Họ và tên

CH. LƯU THỊ KIM KHẮC

Năm sinh

21/3/1985

Chức danh

Kế toán trưởng

Địa chỉ mail     

luutkimkhac@gmail.com

    

Họ và tên

CN. NGÔ CHÍ ĐÔNG HỒ

Năm sinh

26/01/1988

Chức danh

Chuyên viên

Địa chỉ mail     

Dongho2624@gmail.com

    

Họ và tên

CH. NGUYỄN THANH THẢO

Năm sinh

21/9/1991

Chức danh

Kế toán

Địa chỉ mail     

caolanh.nguyenthanhthao@gmail.com

    

Họ và tên

CH.HỒ TRẦN MỸ LINH

Năm sinh

31/8/1995

Chức danh

Chuyên viên

Địa chỉ mail     

mylinh.tct@gmail.com

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin