Khoa Lý luận cơ sở

Trang chủ Khoa Lý luận cơ sở

Khoa Lý luận cơ sở

 

 Họ và tên

TS, GVC. LÊ MINH HIẾU

Năm sinh

 1970

Chức vụ

Trưởng khoa

Email                 

 hieuleminh047@gmail.com

 Họ và tên

ThS. NGUYỄN VĂN HIỀN

Năm sinh

 1980

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Email                 

 kdv_hientct@yahoo.com                             

 Họ và tên

Ths. PHẠM THỊ MỸ NHUNG

Năm sinh

 1974

Chức danh

Giảng viên

Email                 

mynhungtct@gmail.com

Họ và tên

Th.S LÊ THỊ THANH KIỀU

Năm sinh

 30/12/1982

Chức danh

Giảng viên

Email                 

lekieu.tctdt@gmail.com                                           

Họ và tên

TS. NGUYỄN PHƯỚC TÀI

Năm sinh

 29/8/1986

Chức danh

Giảng viên (tập sự)

Email                 

phuoctaitct@gmail.com

  

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Nút: app04-ctt:-1