Ban Giám Hiệu

Trang chủ Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu

 

 

 Họ và tên    

 TS, GVCC. NGUYỄN PHƯỚC DŨNG            

Ngày sinh       

15/02/1968

 Chức vụ

 TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Email

phuocdungtct@gmail.com

 

 

Họ và tên

 ThS, GVC. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Ngày sinh

 10/10/1973

Chức vụ

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Email

  dinhthapmuoi@gmail.com

 

 

 

Họ và tên

 ThS, GVC. VÕ THỊ THỦY

Ngày sinh

 02/6/1967

Chức vụ

 Phó Hiệu trưởng

Email

  vothuytct@gmail.com

 

 

  

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin